O Klubie


  

Co to jest UKS ?

Uczniowski Klub Sportowy powstał z inicjatywy prywatnych osób, które mają „serducho” do sportu.
Wierzymy, że poprzez sport możemy wychować Wasze pociechy na porządnych, silnych i zdrowych ludzi.

 

Jakie są główne cele UKS-u ?

 

• Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

 

• Kształtowanie osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań UKS-u.

 

• Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz wychowywanie poprzez kulturę fizyczną i sport.

 

• Uczestniczenie w imprezach sportowych.

 

• Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

 

• Włączenie lokalnej społeczności do działalności pożytku publicznego Klubu, które jest niezbędne do działania UKS-u.

Dla kogo jest UKS?

 

Dzieci:

Dziewczynki i chłopcy w wieku od 6 do 18 roku
życia

Dorośli:

Uczniowski Klub Sportowy zgodnie ze swoim statutem posiada trzy rodzaje członków:

 

1. członkowie zwyczajni - to każda pełnoletnia osoba, która ma chęci do wsparcia naszego Klubu fizycznie (poprzez poświęcenie swojego czasu), finansowo lub materialnie;

 

2. członkowie wspierający - to rodzice pociech które należą do naszego klubu;

 

3. członkowie honorowi – to osoby publiczne lub pełniące znaczące funkcje w różnych organizacjach publicznych które chcą poprzeć i wspierać nasze działania.

Oferujemy:

1. Atrakcyjne i nowoczesne treningi z wykwalifikowaną, utytułowaną i ambitną kadrą trenerską,

 

2. Wszechstronny rozwój fizyczny i umysłowy zawodników,

 

3. Miłą i przyjazną atmosferę w klubie,

 

4. Całoroczne treningi : 3-4 razy w tygodniu

 

5. Obozy szkoleniowe : Lato, Zima,

 

6. Wyjazdy na turnieje i zawody: regionalne i krajowe,

 

7. NIEZAPOMNIANĄ PRZYGODĘ ŻYCIA !