OPŁATY


1 OPŁATA PÓŁROCZNA - STYCZEŃ – CZERWIEC – 1000zł


2 OPŁATA PÓŁROCZNA - LIPIEC – GRUDZIEŃ –

1000zł


OPŁATY NA KONTO KLUBOWE :
42 1090 1883 0000 0001 3739 8082
W TYTULE PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA

 

- OPŁATA NIE PODLEGA ZWROTOWI W MOMENCIE REZYGNACJI ZAWODNIKA Z TRENINGÓW

 

- OPŁATA JEST GWARANCJĄ UCZESTNICTWA ZAWODNIKA NA TRENINGACH - 1-6 RAZY W TYGODNIU 

 

 

OPŁATY DODATKOWE :

- LICENCJA ZAWODNICZA PZLA

- KOMPLET STARTOWY 

- UBRANIA KLUBOWE

- OBOZY SPORTOWE

- STARTY W ZAWODACH NIE ZWIĄZKOWYCH