Aktualności


04.09.2020

REGULAMIN CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH ŁOMIANKI 2020

REGULAMIN
I edycji Czwartków Lekkoatletycznych w Łomiankach

 

1. Organizatorzy zawodów:


- Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży" tel. 22 740 7434
- Uczniowski Klub Sportowy Orzełki tel. 516 725 709
- Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe Jana Pawła II w Łomiankach tel. 22 751 0474


2. Terminy zawodów:
Jesień 2020 (początek godzina 16:30)
- 17 i 24 wrzesień 2020r ( czwartek)
Wiosna 2021 ( początek godzina 15:30)
- 13, 20,27 maj 2021r ( czwartek)
- 3 czerwca 2021r (FINAŁ REGIONALNY)
Zawody odbywać się będą na stadionie przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.


3. Konkurencje
Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową.


4. Uczestnicy

Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
I grupa wiekowa - rocznik 2008
II grupa wiekowa - rocznik 2009
III grupa wiekowa - rocznik 2010 i młodsi
Reprezentacja szkoły składa się z grupy dzieci nie przekraczającej 30 osób.
Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych.
W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.


5. Zgłoszenia
Zgłoszenia na zawody wysyłamy według formularza na adres uksorzelki@wp.pl do końca wtorku poprzedzającego zawody. W dniu zawodów nie ma możliwości dopisania.


6. Zasady punktacji i kwalifikacji
a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.
b) Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
c) Prawo startu w finale ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.
d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.
e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c)
f) Jeżeli zawodnik jest klasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix.
Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.
7. Punktacja nauczycieli, szkół i klubów
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja szkół. Szkołom zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim. Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.
Najlepsza Szkoła otrzyma puchar ufundowany przez organizatora zawodów klub UKS Orzełki !


8.Nagrody
- Najlepsze 3 osoby z każdej kategorii wiekowej otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz medale w zawodach eliminacyjnych.
- Podczas finałów regionalnych najlepsze 3 wyniki Grand Prix w każdej kategorii wiekowej otrzymają medale a zwycięzcy dodatkowo puchary za daną konkurencję.
- Najlepsza szkoła otrzyma podczas finałów regionalnych puchar ufundowany przez organizatora klub UKS Orzełki.


9. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
- Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
- Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w zawodach.
- Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
- Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
- Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
- Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Sprawy regulaminowe i sporne załatwia kierownik zawodów – Michał Bogucki. tel. 516 725 709, uksorzelki@wp.pl

Czwartki Lekkoatletyczne w Łomiankach
Czwartki Lekkoatletyczne w Łomiankach
04.09.2020

Program zawodów:

01.09.2020

LEKKOATLETYKA TRENINGI

25.07.2020

Zawody sportowe

Zawody UKS Orzełki - lato/ jesień 2020r

09.06.2020

TRENINGI LA

Zapraszamy wszystkich na treningi wakacyjne ( od 1 do 31 lipca 2020r) klubu UKS Orzełki, które odbywają się w następujące dni:

Badania lekarza sportowego
Badania lekarza sportowego
26.05.2020

BADANIA LEKARZA SPORTOWEGO

 BADANIA LEKARZA SPORTOWEGO WYKONUJĄ RODZICE INDYWIDUALNIE W RAMACH NFZ, INSTRUKCJA:

26.05.2020

Aktualności

Kierownik obozu - Bogucki Michal

01.04.2020

Aktualności

OBOZ LETNI SPORTOWY

Licencja klubowa UKS Orzełki
Licencja klubowa UKS Orzełki
14.01.2020

LICENCJA KLUBOWA WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI NA ROK 2020

06.01.2020

Aktualności

OBÓZ LETNI UKS ORZEŁKI ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 12-20 SIERPNIA 2020r !!!!