Aktualności


Badania lekarza sportowego
Badania lekarza sportowego
26.05.2020

BADANIA LEKARZA SPORTOWEGO

 BADANIA LEKARZA SPORTOWEGO WYKONUJĄ RODZICE INDYWIDUALNIE W RAMACH NFZ, INSTRUKCJA:

- Badania będą wykonywane w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie ( ul. Żwirki i Wigury 63A, Warszawa 02-091) 

 

JAK WYGLĄDA BADANIE?

 

Procedura orzecznicza w  Przychodni trwa minimum 2 dni, to czas niezbędny, aby przeprowadzić wszystkie badania, ocenić stan zdrowia młodego sportowca oraz wydać orzeczenie lekarskie.


Żeby rozpocząć badania z zakresu medycyny sportowej w ramach NFZ, niezbędne jest skierowanie do poradni medycyny sportowej uzyskane od lekarza POZ. Zapis na badania z zakresu medycyny sportowej w ramach NFZ jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu skierowania, gdyż do zapisu niezbędne jest podanie danych zawartych w skierowaniu (m.in. datę wystawienia, imię i nazwisko lekarza kierującego, adres placówki kierującej).
Oryginał skierowania w wersji papierowej należy dostarczyć do  placówki w ciągu 14 dni osobiście lub pocztą tradycyjną. W przypadku niedostarczenia oryginału skierowania pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

 

Jak wygląda procedura przeprowadzania badań sportowych w COMS:

 

W dniu pierwszej wizyty pacjent rozpoczyna procedurę badaniami wykonywanymi przez pielęgniarkę, w zakres badań wchodzą:
 1. badanie laboratoryjne (badanie krwi i moczu) pacjent musi być 3 godziny bez         posiłku;
2. zebranie i przeprowadzenie wywiadu rodzinnego, o stanie zdrowia, przebytych        chorobach i urazach;
3. pomiary antropometryczne;
4. badanie ostrości wzroku przy pomocy tablicy Snellena;
5. badanie elektrokardiograficzne;
6. przegląd stomatologiczny;
7. test wysiłkowy PWC;
Na wizytę kompleksową należy przynieść ze sobą:
1. wypełniony formularz badania podmiotowego oraz oświadczenie do badania odpowiednie dla grupy pacjentów: NFZ (Warszawa)
2. legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem
3. dokumentacje medyczną dotyczącą przebytego leczenia po kontuzjach, poradach specjalistycznych lub informacje od lekarza specjalisty prowadzącego aktualnie leczenie
4. próbka porannego moczu w odpowiednim pojemniku (mocz oddajemy po podmyciu się ciepłą wodą ze środkowego strumienia)
5. do badania krwi pacjent musi być 3 godziny bez posiłku
6. podczas badań wskazany jest wygodny strój oraz obuwie sportowe
7. Na badania prosimy o przyniesienie wyników badań, jeżeli były wykonywane w ostatnich 2 latach:
- konsultacje neurologiczną - dotyczy sportów walki
- audiogram - dotyczy strzelectwa sportowego, kandydatów do klas wojskowych
- inne wykonywane w poradniach specjalistycznych zlecone z uwagi na stan zdrowia pacjneta

Zawodnik do 18 roku życia zgłasza się z jednym z rodziców/opiekunem prawnym lub pełnoletnim opiekunem posiadającym pisemne upoważnienie rodziców.

 

WSZELKIE INFORMACJE i ZAPISY na stronie: 

 

http://www.coms.pl/zapisy-elektroniczne

tel. (22) 317 99 00

26.05.2020

Aktualności

TRENINGI LEKKOATLETYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ NA BIEŻNI ICDS W ŁOMIANKACH ( ul. Staszica 2 ) do odwołania w następujących terminach:

26.05.2020

Aktualności

Kierownik obozu - Bogucki Michal

01.04.2020

Aktualności

OBOZ LETNI SPORTOWY

20.03.2020

Aktualności

KALENDARZ IMPREZ LEKKOATLETYCZNYCH 

Licencja klubowa UKS Orzełki
Licencja klubowa UKS Orzełki
14.01.2020

LICENCJA KLUBOWA WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI NA ROK 2020

06.01.2020

Aktualności

OBÓZ LETNI UKS ORZEŁKI ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 12-20 SIERPNIA 2020r !!!!